Nguyễn Thị Lựu

Chức vụ: Phó hiệu trưởng

Ngày sinh: 24/09/1974

SĐT: 0386575235

Gmail: nguyenluu74@gmai.com

Nguyễn Thị Hương

Chức vụ: Tổ trưởng

Ngày sinh: 23/10/1972

SĐT: 0974905012

Gmail: huonght1972@gmail.com