NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG

Chức vụ: Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng Nhà trường

Ngày sinh: 04/12/1967

SĐT: 0977771865

Gmail: huong6763@gmail.com

 

NGUYỄN THỊ LỰU

Chức vụ: Phó Bí thư Chi bộ - Phó hiệu trưởng Nhà trường

Ngày sinh: 24/09/1974

SĐT: 0386575235

Gmail: nguyenluu74@gmail.com

CHU QUÝ BÌNH

Chức vụ: Chủ tịch công đoàn

Ngày sinh: 14/10/1966

SĐT: 0386404732

Gmail: binhhanhpc@gmail.com

ĐINH QUANG ĐỀ

Chức vụ: Bí thư Đoàn thanh niên

Ngày sinh: 02/04/1992

SĐT: 0974594081

Gmail: dinhquangde92@gmail.com