Thursday, 23/09/2021 - 03:59|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Minh Tiến

Quyết định thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp

QUYẾT ĐỊNH 

Về thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) của trường Tiểu học Minh Tiến

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG TH MINH TIẾN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 18/QĐ-THMT

Minh Tiến, ngày 3 tháng 2 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh nguy hiểm

năm học 2019 - 2020

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TH MINH TIẾN

         Căn cứ Công văn số: 513/CV-PGDĐT ngày 12 tháng 7 năm 2016 của PGD Đại Từ V/v triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT;

         Căn cứ công văn số: 367/CV-UB ngày 14/05/1999 của UBND tỉnh Thái Nguyên đẩy mạnh việc thực hiện chương trình YTTH-NHĐ.

Căn cứ Công văn số:1201/SGDĐT - CTTTcủa Sở GDTN ngày 17/7/2019 V/v quy định hồ sơ sổ sách công tác y tế trong trường học năm học 2019 - 2020.

Căn cứ Công văn số: 644/PGD ĐT- CTYT ngày 23 tháng 9 năm 2019 Hướng dẫn thực hiện công tác y tế trong trường học năm học 2019 - 2020.

Căn cứ vào Kế hoạch số 71/KH- TH ngày 12 tháng 9 năm 2019 về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 của trường Tiểu học Minh Tiến;

Căn cứ vào Kế hoạch số 72/KH- TH ngày 14 tháng 9 năm 2019 về việc hoạt động công tác y tế trường học năm học 2019 - 2020;

Căn cứ vào Kế hoạch số 17/KH- TH ngày 02 tháng 02 năm 2020 về việc Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra trong trường học năm 2020

        Xét khả năng và yêu cầu cán bộ.

 

QUYẾT ĐỊNH:

        Điều 1. Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch tại trường Tiểu học Minh Tiến năm học 2019 - 2020 gồm các Ông (Bà) có tên và phân công nhiệm vụ như sau:

1

Bà: Nguyễn Thị Lan Hương

BTCB Hiệu trưởng

Trưởng ban

2

Bà: Nguyễn Thị Lựu

Phó Hiệu trưởng

Phó ban

3

Bà: Nguyễn Thị Nguyệt

CBYTTH

Ủy viên thường trực

4

Ông: Chu Quý Bình

CTCĐ

Ủy viên

5

Bà: Nguyễn Thị Hằng

TPT Đội

Ủy viên

6

Ông: Đinh Quang Đề

BT Đoàn TN

Ủy viên

7

Bà: Phạm Thị Hiếu

Tổ trưởng T1

Ủy viên

8

Bà: Nguyễn Thị Hương

Tổ trưởng T2

Ủy viên

9

Ông: Nguyễn Văn Dương

Hội trưởng hội CMHS

Ủy viên

10

Em: Phạm Nguyễn Ngọc Hà

Liên đội trưởng

Ủy viên

       Điều 2.Ban chỉ đạo có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh cho học sinh năm học 2019 - 2020.

       Điều 3.Các Ông(Bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- UBND xã Minh Tiến (b/cáo);

- PK ĐKKV (P/h);

- Thành viên BCĐ (P/h);

- Lưu Y tế HĐ trường.

HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                    ( Đã ký)

Nguyễn Thị  Lan Hương

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 6
Hôm qua : 353
Tháng 09 : 2.708
Năm 2021 : 23.957