Monday, 19/04/2021 - 06:45|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Minh Tiến

Dạy học trực tuyến bài mới từ ngày 22/2 đến 28/2/2021

Căn cứ Kế hoạch số: 101/KH-PGDĐT Đại Từ, ngày 19 tháng 02 năm 2021 Kế hoạch tổ chức dạy học trong thời gian phòng, chống dịch bệnh Covid-19;

Trường TH Minh Tiến xây dựng kế hoạch tổ chức dạy học trong thời gian học sinh tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch Covid-19, cụ thể sau:

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

 1. Mục đích

- Giúp học sinh được học, được quản lý, được kiểm tra đánh giá trong thời gian tạm dừng đến trường; hỗ trợ kịp thời cho cha mẹ/người chăm sóc trong thời gian trẻ tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch bệnh Covid-19;

 - Phát triển năng lực tự học của học sinh và nâng cao kỹ năng tổ chức dạy học trực tuyến của giáo viên;

- Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học theo hướng tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0;

- Tăng cường mối liên hệ giữa nhà trường và gia đình trong việc tổ chức, hỗ trợ học sinh học tập.

2. Yêu cầu

 - Chỉ đạo chuyên môn trường họp các tổ chuyên môn:

Điều chỉnh kế hoạch dạy học và kiểm tra đánh giá cho phù hợp với tình hình thực tế; Thực hiện kế hoạch dạy học của nhà trường số 24/KH-THMT ngày 17/2/2021theo hướng dẫn Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH, ngày 18/12/2020, của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công văn số 2638/SGDĐT-GDTrH, ngày 22/12/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường.

 - Đối với giáo viên: Chuẩn bị tốt nội dung ôn tập và lựa chọn đa dạng các nguồn học liệu để hướng dẫn học sinh học trực tuyến có hiệu quả; Tăng cường ứng dụng, khai thác an toàn các phần mềm dạy học giúp học sinh tích cực học tập;

- Đối với học sinh: Được cha mẹ chuẩn bị đảm bảo các phương tiện, điều kiện về đường truyền internet để tham gia học tập; Vào lớp học và hoàn thành làm bài kiểm tra đầy đủ theo hướng dẫn của giáo viên.

 II. NỘI DUNG TỔ CHỨC DẠY HỌC

 Do tình hình diễn biến dịch bệnh, để đảm bảo tiến độ thực hiện nội dung chương trình các cấp học có hiệu quả: Từ ngày 17/02/2021 đến hết ngày 21/02/2021 các tổ chuyên môn thực hiện tiến hành rà soát cơ sở vật chất và các điều kiện để triển khai dạy học trực tuyến, đồng thời thực hiện theo sự phân công giáo viên tổ chức ôn tập kiến thức cho học sinh.

 Từ ngày 22/02/2021 tổ chức dạy học theo kế hoạch của nhà trường đảm bảo nội dung dạy học cần tập trung vào triển khai kiến thức mới theo tiến độ chương trình. Ban giám hiệu nhà trường thống nhất chỉ đạo giáo viên thời gian thực hiện nhiệm vụ, tích cực phối hợp với cha mẹ học sinh để hoạt động học của học sinh được đảm bảo.

1. Yêu cầu về nội dung, kiến thức bài học

* Đối với các khối lớp từ lớp 1đến lớp 5:

 - Nhà trường phân công việc cụ thể cho từng giáo viên sao cho phù hợp, đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

- Bài giảng phải được xây dựng theo chương trình giáo dục phổ thông theo các quy định, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bao gồm sách giáo khoa, bài giảng, tài liệu, học liệu, câu hỏi, bài tập để tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh. Bảo đảm tính khoa học, sư phạm, phù hợp với đối tượng học sinh. Được tổ chuyên môn thống nhất trước khi chuyển tải tới học sinh. Để tổ chức dạy học qua Internet hiệu quả, nhóm chuyên môn và giáo viên bộ môn cần chú trọng việc xây dựng (hoặc sưu tầm) học liệu là các video, clip, phiếu giao bài, bài tập… để giao nhiệm vụ cho học sinh trước các tiết học; trong quá trình tổ chức dạy học trực tuyến, giáo viên tập trung vào giải đáp những vướng mắc của học sinh, đồng thời thực hiện các hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập; các video bài giảng có chất lượng có thể được dùng chung (cho cả khối lớp) trong quá trình giao bài cho học sinh

2. Định hướng giải pháp công nghệ dạy học tương tác trực tuyến qua Internet, kết hợp phần giao bài tập và kiểm tra đánh giá qua các giải pháp công nghệ sau:

a) Giải pháp 1: 100% các lớp tổ chức dạy học trực tuyến thông qua Hệ thống Quản lý học và Thi trực tuyến K12Online tại địa chỉ https://k12online.vn. K12Oline là hệ thống hỗ trợ công tác quản lý việc học và thi trực tuyến dành riêng cho các cơ sở giáo dục phổ thông do Tập đoàn Viettel xây dựng và phát triển. Hệ thống được thiết kế bám sát các văn bản quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về kiểm tra, đánh giá học sinh.

 b) Giải pháp 2: Trong trường hợp lỗi do nhà cung cấp mà Giải pháp 1 không thực hiện được thì Hiệu trưởng báo cáo về Phòng GDĐT (Đ/c Mông Đức Hùng), khi được sự nhất trí của Phòng GDĐT thì các tổ chuyên môn chuyển sang Giải pháp 2.

 Các ứng dụng gồm:

 - Thiết lập môi trường: Hangouts, Zoom, Microsoft Teams,…

 - Tương tác: Các tác vụ trên Hangouts, Powerpoint, paint, OneNote,…

 - Thảo luận nhóm: Padlet.com

- Khuyến khích học sinh: Wheelofnames.com, kahoot, classdojo,…

 - Đánh giá quá trình học: Classdojo.com,…

- Kiểm tra: Kahoot, Google Form,…

 3. Đánh giá kết quả học tập

 - Trong quá trình tổ chức dạy học trực tuyến, giáo viên trực tiếp kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh thông qua các bài kiểm tra sao cho phù hợp, bảo đảm công bằng, khách quan, trung thực và linh hoạt.

 - Khi học sinh đi học trở lại, chỉ đạo chuyên môn trường cần tổ chức rà soát, đánh giá kết quả dạy học trực tuyến. Từ đó, hướng dẫn giáo viên rà soát, giảm nội dung dạy học và điều chỉnh kế hoạch dạy học theo hướng kế thừa những nội dung kiến thức đã học nhằm tối ưu thời gian và nội dung kiến thức cần tiếp tục dạy học trong chương trình theo quy định.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Nhà trường:

 - Xây dựng kế hoạch dạy học trực tuyến triển khai đến các tổ chuyên môn; giáo viên toàn trường.

- Ban giám hiệu kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở việc dạy học trực tuyến của các tổ, khối chuyên môn. Tổ chức đánh giá hiệu quả trong quá trình thực hiện.

- Triển khai họp trực tuyến đến với giáo viên (khi cần thiết).

2. Giáo viên:

 - Thông tin đến cha mẹ học sinh và học sinh kế hoạch dạy học trực tuyến của nhà trường trong thời gian học sinh nghỉ học ở trường để phòng, chống dịch Covid-19.

- Đề nghị cha, mẹ học sinh chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho con em mình học trực tuyến; giám sát, hỗ trợ quá trình học của con mình; phối hợp, hướng dẫn con em mình hoàn thành các yêu cầu của giáo viên.

- Xây dựng kế hoạch dạy học trực tuyến của chuyên môn để thực hiện. Có biện pháp quản lý, lưu trữ tiết dạy của giáo viên và kết quả học của học sinh.

 - Tổ chức họp tổ, nhóm chuyên môn (đảm bảo yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19) để thống nhất nội dung và hình thức dạy học phù hợp với đối tượng học sinh theo từng tuần.

- Triển khai tích cực việc đổi mới PPDH, ứng dụng CNTT trong dạy học. Hỗ trợ, chia sẻ về mặt chuyên môn giữa các giáo viên.

- Kiểm tra, giám sát các hoạt động dạy học trực tuyến của giáo viên. Đôn đốc, nhắc nhở, động viên các giáo viên tích cực đổi mới, ứng dụng CNTT có hiệu quả.

 - Chỉ đạo cán bộ phụ trách CNTT tích cực nghiên cứu việc dạy học trực tuyến và hướng dẫn, tập huấn cho toàn thể giáo viên trong nhà trường; quản trị kỹ thuật hệ thống công nghệ thông tin để hỗ trợ giáo viên tổ chức dạy học; sử dụng các công cụ công nghệ thông tin để hỗ trợ cả giáo viên và học sinh, phụ huynh khi cần thiết;

 - Chỉ đạo đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp tổ chức cho học sinh tham gia học

tập, phối hợp chặt chẽ với giáo viên bộ môn trong công tác quản lý lớp học; chủ động

 phối hợp với CMHS để quản lý và tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh học tập.

 - Chỉ đạo đội ngũ giáo viên bộ môn của trường:

+ Tích cực, chủ động, tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ ứng dụng CNTT; thực hiện cơ bản thành thạo các phần mềm, ứng dụng để góp phần nâng cao kỹ năng sử dụng CNTT và chất lượng dạy học;

+ Thực hiện tốt các quy định, kế hoạch của tổ chuyên môn và nhà trường;

+ Xây dựng và lựa chọn học liệu; cách sử dụng công cụ hoặc dịch vụ công nghệ thông tin để tổ chức dạy học trực tuyến; tổ chức các hoạt động học cho học sinh bao gồm: Thực hiện nhiệm vụ học tập, trao đổi, thảo luận giữa học sinh với giáo viên; kiểm tra, đánh giá mức độ nắm vững kiến thức đã học trực tuyến khi học sinh đi học trở lại.

- Cần thường xuyên tổ chức rút kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả sau mỗi đợt tổ chức dạy học trực tuyến.

 * Chế độ thông tin báo cáo:

 Nhà trường (Chỉ đạo chuyên môn trường)  xây dựng báo cáo theo tuần (thời hạn báo cáo trước 16h30’ thứ Sáu hàng tuần) về hoạt động dạy học của đơn vị mình.

Hình thức báo cáo: thực hiện báo cáo online (theo biểu mẫu của PGD gửi qua Email của nhà trường).

Trên đây là kế hoạch của Trường Tiểu học Minh Tiến về việc tổ chức dạy học trực tuyến trong thời gian học sinh tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Yêu cầu các tổ chuyên môn và các đồng chí giáo viên triển khai thực hiện nghiêm túc./.

Một số hình ảnh ghi lại:

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 71
Tháng 04 : 895
Năm 2021 : 6.705